سه سوت چت

دل می بری هنوز...

سه شنبه 20 تير 1396
11:8
سه سوت چت

دل می بری هنوز...

آرزو

ای یار دوردست که دل می بری هنوز

چون آتش نهفته به خاکستری هنوز

هر چند خط کشیده بر آیینه ات زمان

در چشمم از تمامی خوبان ، سری هنوز


موضوعات مرتبط: چت روم

دروغ محض ...

سه شنبه 20 تير 1396
11:2
سه سوت چت

دروغ محض ...

http://images.persianblog.ir/924419_dxsvLrTe.jpg

تاریخ، بی حضور تو یعنی دروغ محض

سال هزار و چند که فرقی نمی کند!

 

 

 


موضوعات مرتبط: چت روم

کاش که عــاشق بشوم...

سه شنبه 20 تير 1396
10:55
سه سوت چت
کاش که عــاشق بشوم...
 
 

یک نفر گفت خــدا، کاش که عــاشق بشوم

شد و در پیچ و خم عشــق، خـــدا را گم کرد


موضوعات مرتبط: چت روم

با عشق ممکن است تمام محال ها

سه شنبه 20 تير 1396
10:51
سه سوت چت

با عشق ممکن است تمام محال ها

خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها معادله ها احتمال ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قائده ها و مثال ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها

 

 

 


موضوعات مرتبط: چت روم

آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم!

سه شنبه 20 تير 1396
10:44
سه سوت چت
آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم!

مثل موهای فِرت در زیر باران بهار 

آه ... می بینی؟ گره خوردست دیگر کارمان

کاش می شد زندگی مثل نوار ضبط صوت

پیش و پس می رفت با چرخاندن خودکارمان

...................................


موضوعات مرتبط: چت روم